Pieros sp. z o.o.

Kreowanie przestrzeni zielonych

 • kompleksowa obsługa doradcza gospodarstw rolnych,
 • pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych,
 • reprezentowanie interesów rolnika przed instytucjami i urzędami,
 • obecność i aktywne uczestnictwo doradcy podczas przeprowadzanej w gospodarstwie kontroli przez agencje lub urzędy,
 • ocena gospodarstw rolnych w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross–compliance),
 • opracowania planu dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności  (cross–compliance),
 • wypełnianie wniosków obszarowych,
 • wypełnianie wniosków PROW 2014-2020,
 • opracowanie planów rolno-środowiskowych i biznes planów na działania PROW 2014–2020,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji gospodarstwa:
  • rejestr działalności rolno środowiskowej,
  • ewidencja stosowanych środków ochrony roślin,
  • prowadzenie rejestrów zwierząt,
  • pozostałej dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej i zwierzęcej.
 • doradztwo technologiczne i wdrażanie systemów produkcji,
 • wybór najkorzystniejszej strategii rozwoju gospodarstwa,
 • przygotowywanie planów działalności rolniczej w celu uzyskania kredytu preferencyjnego,
 • przeprowadzanie szkoleń.

Pieros sp. z o.o.